ข่าวประชาสัมพันธ์

บีจีซี กล๊าส สตูดิโอ ต่อยอดศิลปะแก้วสู่การรังสรรค์ถ้วยรางวัล ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีระดับประเทศ

20 ธันวาคม 2563

บีจีซี กล๊าส สตูดิโอ (BGC Glass Studio) ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะแก้วแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นภายในโรงงานผลิตแก้วและบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดในประเทศ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และพื้นที่สำหรับงานศิลปะร่วมสมัย อีกทั้งยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมการออกแบบงานศิลปะแก้ว และเทคนิคการเป่าแก้ว ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ และสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาศิลปะแก้วทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อบ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่ด้านการสร้างสรรค์ศิลปะแก้วให้มีความสามารถทัดเทียมระดับสากล

อ่านต่อ


กลับสู่หน้าหลัก