Banner

ประวัติบริษัท

บีจีซี (BGC) หรือ บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส ในเครือบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว โดยเริ่มก่อตั้งโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในปี พ.ศ. 2517 และเริ่มดำเนินการผลิตในปี พ.ศ. 2523 ที่โรงงานปทุมธานี ด้วยกำลังการผลิต 150 ตันต่อวัน ปัจจุบันบีจีซีมีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วทั้งหมด 5 แห่ง มีกำลังการผลิตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ด้วยกำลังการผลิต 3,495 ตันต่อวัน   

จากจุดเริ่มต้นการผลิตด้วยเตาหลอมเพียง 1 เตา วันนี้ บีจีซี เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด ในปี พ.ศ. 2559 ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปี 2561 บีจีซีพร้อมวางรากฐานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ จนได้รับการยอมรับในระดับสากล ต่อมาในปี 2564 บีจีซีมุ่งยกระดับธุรกิจสู่ Total Packaging Solutions จึงควบรวมกิจการ บริษัท บางกอก บรรจุภัณฑ์ จำกัด และบริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบางกอกกล๊าส เพื่อขยายสู่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ อาทิ ขวดพลาสติก ลังพลาสติก ฉลากฟิล์ม และกล่องกระดาษลูกฟูก พร้อมรองรับทุกความต้องการของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม

 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ใส่ใจในคุณภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บีจีซีพร้อมส่งมอบคุณค่าสู่พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น รวมถึงสังคมและโลกของเรา ด้วยผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรของประเทศไทย