บรรจุภัณฑ์อื่นๆ

ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ อาทิ ฝาพลาสติก ขวดพลาสติก ลังพลาสติก กล่องกระดาษลูกฟูก หลอดพรีฟอร์ม และฉลากฟิล์ม ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โดยมีสาขา ดังนี้

 
 
สาขา ผลิตภัณฑ์ กำลังการผลิต
ชิ้น/ปี
อยุธยา 1 ฝาพลาสติก 1,400 ล้าน
  ขวดพลาสติก 30 ล้าน
  หลอดพรีฟอร์ม 460 ล้าน
  ลังพลาสติก 8 แสน
อยุธยา 2 ฉลากฟิล์ม 6,000 ล้าน
นวนคร กล่องกระดาษลูกฟูก 219 ล้าน