ที่อยู่และแผนที่บริษัท

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : +66 (0) 2834 7000
โทรสาร : +66 (0) 2834 7021
View Map   Download Map

สำนักงานสาขา

ชั้น 38 อาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2855 8900
โทรสาร :+66 (0) 2855 8991
View Map

บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : +66 (0) 2834 7000
โทรสาร : +66 (0) 2834 7021
View Map

บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด

63 หมู่ 9 ถนนบางขนาก-บ้านสร้าง ตำบลบางแตน
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : +66 (037) 415 100
โทรสาร : +66 (037) 415 120
View Map

บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด

55 หมู่ 3 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสามบัณฑิต
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 
โทรศัพท์ : +66 (035) 334 100
โทรสาร : +66 (035) 334 149
View Map

บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด

155/111 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี 
ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120 

โทรศัพท์ : +66 (032) 925 560
โทรสาร : +66 (032) 925 589
View Map

บริษัท บีจีซี กล๊าส โซลูชั่น จำกัด

111 หมู่ 19 ถนน 208 (ขอนแก่น-มหาสารคาม) 
ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40260 

โทรศัพท์ : +66 (043) 349 900
โทรสาร : +66 (043) 349 904
View Map

บริษัท บีจีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : +66 (0) 2834 7000
โทรสาร : +66 (0) 2834 7021
View Map

ธุรกิจกระจกแผ่น

บริษัท บีจี โฟลต กล๊าส จำกัด

สำนักงานใหญ่

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ :+66 (0) 2834 7000
โทรสาร :+66 (0) 2533 1140
View Map

สำนักงานสาขา

166 หมู่ 13 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์ :+66 (0) 2648 6100
โทรสาร : +66 (0) 2648 6198
View Map

บริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด

166 หมู่ 13 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์ :+66 (0) 2648 6100
โทรสาร :+66 (0) 2648 6198
View Map

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์อื่นๆ

บริษัท บีจี แพจเกจจิ้ง จำกัด

170/87 ชั้น 32 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2648 6100
โทรสาร :+66 (0) 2648 6198
View Map

สำนักงานสาขาปทุมธานี

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : +66 (0) 2834 7000
โทรสาร :+66 (0) 2533 1140
View Map

สำนักงานสาขานวนคร

101/58 หมู่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 

โทรศัพท์ : +66 (0) 2529 0075-8
โทรสาร :+66 (0) 2529 0079
View Map

สำนักงานสาขาอยุธยา

48 หมู่ 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลอุทัย 
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ : +66 (035) 334 300
โทรสาร :+66 (035) 334 348
View Map

ธุรกิจกีฬาและอื่นๆ

บีจีเอฟซี สปอร์ต จำกัด

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 12130 
โทรศัพท์ :+66 (0) 2834 7000
โทรสาร :+66 (0) 2533 1140
View Map

สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส

สนามลีโอ สเตเดี้ยม
47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ 
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
โทรศัพท์ :+66 (0) 2834 7000
โทรสาร :+66 (0) 2533 1140
View Map

สโมสรวอลเลย์บอลบางกอกกล๊าส

บีจี ฮอลล์
47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ 
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
โทรศัพท์ :+66 (0) 2834 7000
โทรสาร :+66 (0) 2533 1140
View Map

เดอะ แรบบิตส์ บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ 
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
โทรศัพท์ :+66 (0) 2990 8828
โทรสาร :
View Map

วิชชิ่งทรี รีสอร์ท

114/1 หมู่ 5 ตำบลท่าพระ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
โทรศัพท์ :+66 (043) 209 333
โทรสาร :+66 (043) 209 346
View Map

บริษัท บีจีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ :+66 (0) 2834 7000
โทรสาร :+66 (0) 2834 7021
View Map