ข่าวประชาสัมพันธ์

ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง BGC ดันศูนย์ TIC นำนวัตกรรมใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต เขย่าวงการบรรจุภัณฑ์แก้ว

5 ตุลาคม 2564

บรรจุภัณฑ์แก้วเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เครื่องดื่ม ยาและเครื่องมือแพทย์ โดย GlobalData Plc. ออกมาคาดการณ์มูลค่าตลาดบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทย จะเติบโตขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์จำนวน 14,725 ล้านหน่วย ในปี 2567 จากเดิมในปี 2563 ที่มีการใช้จำนวนบรรจุภัณฑ์แก้วทั้งสิ้น 13,360 ล้านหน่วย ทำให้ผู้ประกอบการต้องเสริมกำลังความพร้อมในการผลิต ทั้งในด้านจำนวนการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมและคุณภาพสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ชื่อของ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC เป็นที่รู้จักในฐานะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ในไทย และภูมิภาคอาเซียน

อ่านต่อ


กลับสู่หน้าหลัก