ข่าวประชาสัมพันธ์

5 บริษัทชั้นนำ คว้ารางวัล Change Agent Award 2021

24 ธันวาคม 2564

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) มอบรางวัล Change Agent Award 2021 ให้กับ 5 บริษัทชั้นนำ ได้แก่ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด และบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในฐานะกำลังสำคัญในการขยายเครือข่ายความโปร่งใสให้กับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

อ่านต่อ


กลับสู่หน้าหลัก