ข่าวประชาสัมพันธ์

งาน “BGC Water For Life”

7 กรกฎาคม 2561

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) ผู้นำด้านผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้ว มีกำลังการผลิตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน จัดงาน “BGC Water For Life” คอนเสิร์ตการกุศลภายใน ณ บีจี ฮอลล์ บีจีซี ปทุมธานีกล๊าส อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อแสดงพลังจากภาคเอกชนในการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 500,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในชุมชน ฟื้นฟูป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบเมื่อเร็วๆ นี้


กลับสู่หน้าหลัก