Banner

เยี่ยมชมโรงงาน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้ว ปัจจุบันมีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วทั้งหมด 5 แห่ง มีกำลังการผลิตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนด้วยกำลังการผลิต 3,495 ตันต่อวัน ปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่โรงงานผลิตจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ผู้เยี่ยมชมจะได้รับ
• เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่ทันสมัย ณ พิพิธภัณฑ์เตาหลอมแก้วแห่งแรกในเอเชีย
• ชมพิพิธภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แก้ว ที่ได้รวบรวมเรื่องราวและต้นกำเนิดของขวดแก้วและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ
• เปิดประสบการณ์การเรียนรู้งานศิลปะการเป่าแก้ว พร้อมร่วม เวิร์กชอป ซึ่งเปิดเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

วัน และเวลาเยี่ยมชม
โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมทุกวันอังคาร และวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ระยะเวลาการเยี่ยมชม 3 ชั่วโมง 
ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00น. 
ช่วงบ่าย เวลา 13.30-16.30 น.

สถานที่
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ 47/1 หมู่  2 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด
ที่อยู่ 55 หมู่ 3 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อเข้าเยี่ยมชม
ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานกิจกรรมเพื่อสังคม 
โทร 02-834-7000 ต่อ 7541 และ 090-797-6906
ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการศึกษาดูงาน